بسم الله الرحمن الرحیم


حیا یکی از مهمترین مباحثی است که امروزه جای آن در جامعه‌ ما مقداری کم رنگ شده، از اهمیت آن همین بس که امیر المومنین علی (ع) می‌فرمایند :« لا إیمان كالحیاء و الصّبر» هیچ ایمانی مثل حیا و صبر نیست.[1]