بسم الله الرحمن الرحیماز مهمترین سولاتی که در قیامت می‌شود و در گفتار ناب امام مجتبی علیه السلام در تفسیر آیه «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» امده است سوال از ولایت است.

«وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» و بازداشتشان نمایید كه آنها مسئولند.