بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات از مهمترین مسیرهای هدایت و رشد و تعالی هر انقلاب است و این انقلاب ما که بر پایه و محور اسلام ناب محمدی برپا شده است به یقین باید برای این امر مهم و خطیر راهکارهای وجود داشته باشد.در این مرحله به راهکارها و ملاکهای صحیح انتخاب در قران می‌پردازیم:

1- ایمان: «أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُون» (1)
آیا كسى كه با ایمان باشد همچون كسى است كه فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند، ایمان اساسی‌ترین شرط است، که در جامعه ما با وجود ملاکها و معیارها و تأیید شورای نگهبان جائی برای بحث نمی‌ماند.