بسم الله الرحمن الرحیم

در صدر اسلام گاهی سوالاتی از پیامبر اكرم «صلی الله علیه و آله» پرسیده می شد كه به فراخور ظرفیت سوال كننده یا مسائل دیگر پاسخ داده می شد، یكی از این سوالات درباره روح بود. اینكه حقیقت روح چیست؟ حالا اینكه این روح کدام روح است که جمعی کنجکاو شده بودند و از او سوال کنند و پیامبر «صلی الله علیه واله وسلم» در پاسخ آنها فرمود: "روح از امر پروردگار من است و شما جز دانش كمى ندارید" از مجموع قرائن موجود در این آیه و خارج از آن، این چنین استفاده می‌شود که پرسش کنندگان از حقیقت روح آدمی سؤال کردند، همین روح با عظمتی که انسان را از حیوان جدا می‌کند و باعث شرافت اوست، تمام فعالیت ما از او سرچشمه می‌گیرد و به کمکش زمین و آسمان را جولانگاه خود قرار می‌دهیم، اسرار علوم را می‌شکافیم و به اعماق موجودات راه پیدا می‌کنیم، می‌خواستند بدانند حقیقت این اعجوبه آفرینش چیست؟